Development

Developerské projekty

Kromě pronájmu vlastních komerčních nemovitostí se společnost soustředí i na revitalizaci a nový development ve dvou oblastech

– výroba a služby s vyšší přidanou hodnotou,

– rezidenční výstavba

Řada našich stávajících areálů je brownfieldového charakteru se všemi svými specifiky. Dlouhodobou snahou společnosti HEIM Trade SE je využít potenciálu těchto areálů a na místě tradičních průmyslových lokalit nabízet moderní prostory pro široké spektrum nájemců.