Služby

Pronájem a správa nemovitostí

V rámci pronajímání a správy nabízíme komplexní služby spojené s pronájmem, především průmyslových nemovitostí. Součástí našich aktivit je i flexibilní podpora nájemců při rozvoji jejich podnikatelských záměrů. Mezi naše nájemce patří zejména střední výrobní a zpracovatelské společnosti s místní působností, ale s ohledem na široké regionální zastoupení nabízíme komplexní řešení i pro společnosti působící v regionu celé střední Evropy.

Developerské projekty

Kromě pronájmu vlastních komerčních nemovitostí se společnost soustředí i na revitalizaci a nový development ve dvou oblastech

– výroba a služby s vyšší přidanou hodnotou,

– rezidenční výstavba

Řada našich stávajících areálů je brownfieldového charakteru se všemi svými specifiky. Dlouhodobou snahou společnosti HEIM Trade SE je využít potenciálu těchto areálů a na místě tradičních průmyslových lokalit nabízet moderní prostory pro široké spektrum nájemců.