O společnosti

Poskytujeme podnikatelům nejen střechu nad hlavou

Filosofií společnosti je poskytnout podnikatelskému prostředí v lokalitách působení nejen “střechu nad hlavou“, ale i veškerý další nadstavbový servis, který její zákazníci hledají.

HEIM Trade SE je česká společnost, která byla založena v r. 2005 Ing. Ivo Dubšem. Vlastní řadu nemovitostí v České a Slovenské republice s akcentem na průmyslové areály, a to v Brně, Praze, Čelákovicích, Mníšku pod Brdy, Bratislavě a řadě dalších lokalit. Hodnota vlastněných nemovitostí je v současnosti cca 2 mld. Kč. Silné kapitálové zázemí dává společnosti prostor aktivně rozvíjet jak stávající areály, tak hledat nové obchodní příležitosti. Veškeré areály jsou vlastněné přímo společností HEIM Trade SE případně prostřednictvím dceřiných společností DT SE, které jsou taktéž ve vlastnictví společnosti HEIM Trade SE.

Předmětem naší činnosti je komplexní správa, revitalizace a pronájem, především průmyslových nemovitostí. Součástí aktivit je i flexibilní podpora nájemců při rozvoji jejich podnikatelských aktivit. Mezi nájemce patří zejména střední výrobní a zpracovatelské společnosti s místní působností, ale s ohledem na široké regionální zastoupení nabízíme komplexní řešení i pro společnosti působící v regionu střední Evropy.
Kromě pronájmu vlastních areálů se společnost soustředí i na revitalizaci a nový development v oblasti výroby a služeb s vyšší přidanou hodnotou. Řada stávajících areálů je brownfieldového charakteru se všemi svými specifiky. Dlouhodobou snahou společnosti HEIM Trade SE je využít potenciálu těchto areálů a na místě tradičních průmyslových lokalit nabízet moderní prostory pro široké spektrum nájemců. V brněnském regionu registrujeme dlouhodobě poptávku ze strany rozvíjejících se společností, často v segmentu průmyslu 4.0, start-upů, inovačních podniků a dalších. Navzdory aktuální složité společenské situaci HEIM Trade SE očekává, že tento vývoj bude pokračovat i nadále, a proto aktivně hledá vhodné příležitosti pro další rozvoj nejenom svých aktivit, ale i aktivit nově zasídlených výrobních společností.

HEIM Trade SE

Máte zájem o pronájem prostor pro Vaše podnikání?

Nabízíme k pronájmu kanceláře, sklady a výrobní prostory.

Kontaktujte nás